English

La fuga del tempo

La fuga del tempo, naar De woestijn der Tartaren van de Italiaanse schrijver Dino Buzzati, is een lied over een soldatenleven dat voorbijgaat zonder dat het ooit begonnen is. La fuga del tempo is gecomponeerd en geïnitieerd door Elmer Schönberger en ging in première op 8 januari 2012 in de Doelen.

Nieuw Amsterdams Peil en tenor Marcel Beekman vertolken gezamenlijk de buiten- en binnenwereld van de man die in een onomkeerbare ‘fuga del tempo’ het leven ongeleefd aan zich voorbij laat gaan.

La fuga del tempo is tot stand gekomen met dank aan: Fonds voor de Podiumkunsten, Amsterdams Fonds voor de Kunst en SNS Reaal Fonds.